Sản Phẩm
Bia Lon Red Rocket 330ml

Bia Lon Red Rocket 330ml

Thành phần: Nước, Matl Đại Mạch, ngũ cốc, hoa bia (houblon). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 6-3:2010/BYT
Giá: 12.000 VNĐ
Bia Lon Green Rocket 330ml

Bia Lon Green Rocket 330ml

Thành phần: Nước, Matl Đại Mạch, ngũ cốc, hoa bia (houblon). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 6-3:2010/BYT
Giá: 12.000 VNĐ
Hotline tư vấn miễn phí: 0971 189 737
Zalo