CATALOGUE

 

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

 

TÊN CHI TIÊU ĐƠN VỊ TIÊU CHUẪN
T.T TAGET UNIT STANDARD
1 Độ hòa tan nguyên thủy (*) 0p 9.4 – 10.7
2 Độ cồn ở 20 0C % v/v 4.25 –  4.7
3 Độ hòa tan biểu kiến 0p 1.05 – 1.88
4 Độ chua (ml NaOH 0.1N/10ml bia) 1.1 – 1.60
5 Hàm lượng CO2 hòa tan g/l 5.0 – 6.0
6 Độ màu (Quang phổ) EBS 5.5 – 7.5
7 Độ trong (Neph) % 10-20
8 Hàm lượng Diacetyl mg/l ≤ 0.1
9 Độ đắng BU 14.0 – 20.0
10 Air (không phải CO2 ) ml ≤ 1.2
11 Độ bền bọt giây 190 – 350
12 Chỉ số Iodine ≤ 0.40

Contact

www.saigonbmc.comw

www.cigarvinataba.com

cskh@saigonbmc.com

Thông tin về sản phẩm

Công ty Cổ phần Tiếp thị đồ uống Sài Gòn 125/118 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: 0971 189 737; Fax: 028,3997.9797;

Mã số doanh nghiệp: 0313357128

Qui cách đóng thùng Carton

Bài viết trước đó HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Bài viết sau đó BẢNG HIỆU, POSTER & POSM