Lý giải vì sao có người tửu lượng cao, người “nửa ly đã gục”

Bạn tự hào vì mình có “tửu lượng” giỏi ư? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn suy nghĩ lại về điều này đấy.